Działalność naszego Zakładu Kominiarskiego opiera się głównie na świadczeniu usług kominiarskich i kominowych, obsługą z zakresu kontroli, odbiorów, konserwacji, uszczelniania, budowy oraz czyszczenia systemów kominowych, a także dostosowaniem kominów do nowoczesnych urządzeń grzewczych.

Wśród naszych głównych usług znajdują się:

 • Okresowa kontrola przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.)
 • Czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wew. i Adm. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
 • Czyszczenie mechaniczne skrajnie zanieczyszczonych lub zasmołowanych przewodów kominowych
 • Odbiory przewodów kominowych w stanie użytkowym lub surowym
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji dotyczących prawidłowości podłączeń przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • Wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących podłączeń kominowych
 • Wskazywanie wolnych przewodów na podłączenia kominowe
 • Udrażnianie i odgruzowywanie przewodów
 • Sprawdzanie szczelności przewodów kominowych

Ponadto oferujemy:

 • Badanie sprawności wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej oraz krotności wymian powietrza
 • Kontrolę przewodów kamerą inspekcyjną – nagrania na CD/DVD
 • Pomiary stężenia tlenku węgla
 • Okresową kontrolę szczelności instalacji gazowych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.)
 • Pomoc w obsłudze klientów z zakresu projektowania, sprzedaży i montażu urządzeń grzewczych (kotły CO gazowe, na paliwo stałe, kominki, pompy, ciepła i inne)